Etiqueta: director de Panasonic Latinoamérica; Yoshihiro Kanamaru